Tuyển dụng - AMA - Anh Ngữ AMA

Tuyển dụng

23 12.2019

SAT Math Academic Advisor

Responsibilities We are looking for detail-oriented, conscientious and experienced Vietnamese/Expat academic advisor to join our Sylvan SAT Test Prep Team. Advising suitable teaching and learning…
Xem thêm
23 12.2019

SAT Reading & Writing Advisor

Responsibilities We are looking for detail-oriented, conscientious and experienced Vietnamese/Expat academic advisor to join our Sylvan SAT Test Prep Team. Advising suitable teaching and learning…
Xem thêm
23 12.2019

[SYLVAN] Academic Executive

Responsibilities We are looking for driven, committed, and responsible academic staff to join our Sylvan Test Prep Team.   Developing Curricula for SAT Program: Researching…
Xem thêm
23 12.2019

[SYLVAN] Trợ giảng môn STEM

Responsibilities Trợ giảng ít nhất hai trong số các lớp học STEM sau: Robotics, Coding, and Engineering; Chuẩn bị các tài liệu và học cụ…
Xem thêm
23 12.2019

[SYLVAN] Nhân viên học thuật – Môn Toán

Company Brief AMA (Viet Nam) is operating well-known, international English training center from USA, and will invest to other major education brand over the next…
Xem thêm
11 07.2019

[AMA] Web Developer

Company Brief AMA (Viet Nam) is operating well-known, international English training center from USA, and will invest to other major education brand over the next…
Xem thêm
  • 1
  • 2


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của AMA sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.