STATER TEST 1 (10 questions) - AMA - Anh Ngữ AMA
Free TestKIDSSTATER TEST 1 (10 questions)

STATER TEST 1 (10 questions)

Bộ đề thi Tiếng Anh Online dành cho Trẻ em được xây dựng bởi các chuyên gia thuộc AMA – American Academy
Listen and write the words in the correct order
Ex.
1.
2.
3.
4.
5.
Read this. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1-5.
6. Look at these giraffes. They're tall. They eat from the tall trees.
7. These animals are zebras! They aren't tall. They eat
8. What are they? They’re lions. Lions eat
9. They’re
10. This is a leopard. It can climb
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của AMA sẽ liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.