STARTERS

MOVERS

FLYERS

Chất lượng vượt trội chuẩn Mỹ, học phí tốt

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

CẢI TIẾN TỪ MÔ HÌNH HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN ENGLISH +21

Hướng đến việc phát triển đa trí thông minh bằng cách xây dựng nội dung và hoạt động học tập qua dự án, câu chuyện, trò chơi, âm nhạc và hình ảnh sinh động

NHẬN DIỆN KIỂU HỌC TẬP CỦA TRẺ

Phương thức dạy và học tiếng Anh đa tương tác giúp phát huy thiên hướng đa trí thông minh của trẻ để trẻ khẳng định năng lực trí thông minh và định hướng nghề nghiệp đúng đắn

CAM KẾT ĐẠT LOẠI GIỎI TRONG KỲ THI CAMBRIDGE

Mang đến sự phát triển toàn diện về 4 kỹ năng Anh ngữ để giúp bé đạt 12/15 khiên trong các kỳ thi Starters, Movers, Flyers

THAM GIA NGOẠI KHÓA SÔI ĐỘNG

Hoàn thiện kỹ năng mềm và kỹ năng sống thông qua những hoạt động ngoại khóa lý thú

QUẢN LÝ HỌC VIÊN QUA PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN STUDENT PORTFOLIO

Phần mềm Student Portfolio tạo mối liên kết thường xuyên với phụ huynh để theo dõi tiến độ học tập của trẻ

TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ KIẾN THỨC

Luôn quan tâm và kèm cặp để giúp trẻ củng cố bài đã học, bổ sung và tăng cường kiến thức nhằm đảm bảo tiến độ phát triển về năng lực tiếng Anh.

LỊCH HỌC

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

 

GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

 

CÁC CẤP ĐỘ HỌC