Nguyễn Trần Tuấn Khải - IELTS 8.0

Nguyễn Trần Tuấn Khải

Trình độ: IELTS 8.0
Bạn Nguyễn Trần Tuấn Khải – học viên của Học viện Anh ngữ AMA đã xuất sắc đạt IELTS 8.0, trong đó:  Listening 9.0; Reading 7.5; Writing 7.5; Speaking 7.5.…

Nguyễn Phú Mỹ Linh

Trình độ: CAMBRIDGE MOVERS 15/15 KHIÊN
Nguyễn Phú Mỹ Linh – AMA Tân Phú – đã đạt được điểm tuyệt đối 15/15 khiên trong kỳ thi Cambridge Movers.
Bé Dương Gia Nghi đạt Cambridge 15/15 khiên

DƯƠNG GIA NGHI

Trình độ: CAMBRIDGE 15/15 KHIÊN
Bé Dương Gia Nghi, học viên của AMA 3/2 đã đạt điểm thi Cambridge 15/15 khiên. Bé tham gia kì thi Cambridge ngày 18.09.2016 và đã đạt điểm thi tuyệt…

Nguyễn Nhật Thành

Trình độ: MOVERS 14/15 KHIÊN
Nguyễn Nhật Thành – AMA Biên Hòa trong kỳ thi Cambridge tháng 11/2016 đã đạt được 14/15 khiên.

Nguyễn Hoàng Anh

Trình độ: STARTERS 15/15 KHIÊN
Nguyễn Hoàng Anh học viên AMA Biên Hòa trong kỳ thi Cambridge tháng 11/2016 đạt được số điểm tối đa 15/15 khiên.

LƯƠNG KHÁNH DUY

Trình độ: IELTS 7.0
Lương Khánh Duy – AMA Hải Phòng – IELTS 7.0. Là học sinh lớp 12 THPT Trần Phú đã đạt số điểm IELTS 7.0 trong đó Listening đạt số điểm khá…