Học phí 332.000đ/tháng áp dụng với hình thức học phí linh hoạt 0% lãi suất dành cho chủ thẻ tín dụng.